Mindsec

Vi levererar säkerhetsutbildning om bland annat säkerhetstänkande, krishantering och riskanalys. Mindsec tillgodoser information för er verksamhet samt ökar er vaksamhet mot omvärlden i syfte att skydda och stärka ert företag och varumärke.