Trollkarlen A:son B:son C:son

En trolleriföreställning speciellt komponerad för att engagera alla i publiken. Välkommen.