Nordcert AB

Nordcert verkar för produktkvalitet, kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom områdena betong, stål och ballast. Verksamheten bedrivs genom certifiering, tillverkningskontroll, utbildning och information.