Norrlands snötroll

Slädhundsturer i Lapplandsfjällen (Tärnafjällen). Tillverkning och försäljning av hundsportsartiklar.