I.P.A Kompetens och karriärrådgivning

Vår affärsidé är att motivera, leda och driva individer/grupper till förändringsmål vid karriärutveckling inom/utom organisationen, övertalighet, arbetslöshet och långtidssjukskrivning.