Tesia AB

Bemanningsföretag som hyr ut läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare i alla förekommande verksamheter inom landstinget, primärvården, kommunala hälso- och sjukvården samt privat vård.