Centek

Stiftelsen är ett: Centrum för Teknologibaserad Affärsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet.