Institutet för Näringslivsforskning

Oberoende ekonomiskt forskningsinstitut. På institutet bedrivs nationalekonomisk forskning på områden av central betydelse för näringslivets utveckling.