Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers

Vår institution har som uppgift att bedriva forskning och utbildning om utformning, förverkligande, drift och förändringar av industriella och andra tekniska system.