Utbildningar i bl a juridik, marknadsföring och ekonomi

Marknadsförings-, ekonomi- och juridikutbildningar hos EFL. Föreläsare från näringslivet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Populära utbildningar med kunniga lärare.