Konstruktions-Bakelit AB

Levererar tekniskt plastformgods till fordons-elektronik- och verkstadsindustri. Resurser för produktutveckling och tillverkning av formverktyg och automatmaskiner.