Svenska Jalusi AB

Tillverkning och försäljning av Selecta rulljalusier och rullbara galler. Som ut- och invändigt skydd mot inbrott och skadegörelse. Även fönsterjalusier för privat bruk.