Bergström & Hellqvist AB

Konsult och utbildningsföretag som utvecklar framtidens livsmedelsföretag. Tjänster, utbildningar och böcker inom ledningssystem för livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljö.