Kalmar Telesystem AB

Vi är ett teleföretag som är heltäckande inom tele- och IT-branschen, med produkter från den minsta lilla porttelefonen till den kompletta snabbtelefon- och personsökaranläggningen på sjukhus, eller datanät på industrier och företag.