Klotterkonsulten AKS AB

Vi erbjuder klottersaneringstjänster av högsta kvalitet. Kemisk klottersanering, mekanisk klottersanering, klotterskydd ,klotterförsäkringar samt klotterskydd av kulturhus. Rikstäckande klottersaneringsföretag med högsta kompetens.