Pima AB

PIMA AB grundades 1978 och vi erbjuder totallösningar för service och underhåll med fokus på renhet och hygien.Vi arbetar rikstäckande i miljöer där skydd för människor och djur - produkt - process - luft och miljö, måste tillgodoses.