SFK Småland

Regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet. Ökad produktivitet, ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet är resultatet av en målmedveten satsning inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.