Mellanskog

28 000 skogsägare i samarbete. Föreningen driver virkesförmedling och skogsbruksverksamhet i Mellansverige. Mellanskog verkar för ett fritt, aktivt, lönsamt och miljömedvetet familjeskogsbruk.