Oscar E. Svensson & Co

leverantör till plastbearbetare, tryckpapper för grafiska ändamål, förpackningsmaterial