Ansgarius Svensson AB

Ett av Sveriges mest kvalitativa sågverk som tar till vara skogens resurser. Vi sågar tall, gran och lärk, av högsta kvalitet.