Frödinge Sågverk AB

Ombesörjer hela kedjan från skogen till sågverk med egna maskiner för avverkning, skotning och transport.