Rörvik Timber AB

Ett börsnoterat företag med sju dotterföretag och nio produktionsenheter inom träförädling.