SAEF AB

Ett norrländskt kvalitetssågverk. Företaget ägs av Skogsägarna Norrskog.