Trönösåga

Företaget tillverkar bastustugor, lekstugor och friggebodar hyvlade och ohyvlade träprodukter så som ytter- och innerpaneler, lister, foder och reglar. Även specialdimensioner och längder tas fram på beställning.