Väse Ved

Kapar och klyver pannved, brasved och björkved.