Ju Shin Jutsu

En presentation av en human självförsvarsstil.