Shorinjikempo Karlstad Shibu

Information om föreningen, var vi tränar etc.