Svenska Shorinjikempo-förbundet

Shorinjikempo är en japansk Budo. Sidan innehåller mycket information om Shorinjikempo, dess tekniker, filosofi, historia, etc.