Enwall Eurasia Consulting

Översättning och tolkning för mongoliska, kinesiska, georgiska och ryska. Konsulttjänster för sociala, etniska och lingvistiska frågor i Kina, Mongoliet, Centralasien och Ryssland.