Kinesisk Språkservice Malmö

Vi erbjuder tolkning och översättning mellan kinesiska och svenska/engelska, dtp/layout för trycksaker och hemsidor på kinesiska, guidning samt utbildning i kinesiskt språk och kultur.