Svenska Äventyr

Skapar ledarskaps- och lagutvecklande aktiviteter för företag. Expeditioner, äventyrs- och multisportaktiviteter, träning för grupper och ledare eller kurser i stresshantering, mental träning, m.m.