Sip-anslutning ersätter ISDN

Med en sip-anslutning ersätts isdn och möjligheter skapas för en mjuk övergång till ip-telefoni.