Weinberg AB

Under 68 år har vi skapat oss bred kompetens inom textil. Vårt kontaktnät sträcker sig över hela världen med fokus på Europa. Det gör vi genom att knyta till oss erfarna och kompetenta leverantörer i branschen.