Rederi AB Kind

Ett företag som bedriver kryssnings- och restaurangverksamhet med M/S Kind, M/S Nya Skärgården och S/S Motala Express.