Rederi AB Transatlantic

Ett av Sveriges större shippingföretag inriktat på att ge kunder inom industrin, främst skogs- och stålindustrin, förstklassig transport- och distributionsservice.