Wallenius Lines

Walleniusrederierna AB äger, bemannar och driver en flotta av (idag) ett 40-tal PCTC-fartyg (Pure Car Truck Carrier). Fartygen chartras ut till det marknadsförande bolaget Wallenius Wilhelmsen Lines av vilket rederiet äger 50%.