VioVio AB

Arbetet syftar till att utveckla och presentera ett didaktiskt tänkande om handdockan som ett redskap för barns och vuxnas kommunicerande, men också till att öka lärarnas intresse för dockans möjligheter och användning i förskola och skola.