Försäkringskasseförbundet

Försäkringskassornas intresse-, service och arbetsgivarorganisation. Fakta och debatt om den svenska socialförsäkringen och dess administration. Beställ böcker och informationsmaterial genom vårt förlag.