Grafiska Företagens Förbund

Grafiska Företagens Förbund är en arbetsgivar- och bransch- organisation med ändamål att samla och stärka svenska företag inom det grafiska området, förpackningsområdet och närliggande verksamhetsområden.