Astma- och Allergiförbundet

Intresseorganisation för astmatiker och allergiker, påverkar samhällets alla nivåer kommun, landsting och stat att nå visionen ett allergifritt samhälle. Remissinstans för regering i folkhälsoarbetet.