Bostongruppen

En kanal för informationer och ett nätverk för erfarenhetsutbyten kring allt som rör diagnosen/sjukdomen Skolios.