Curo

Riksföreningen för Cancersjuka är en allmännyttig ideell förening. Politiskt och religiöst obunden. Föreningen verkar för en bättre livssituation för cancersjuka, deras anhöriga och vårdpersonal.