Föreningen Sveriges Dövblinda

Intresseorganisation för dövblinda och syn- och hörselskadade. Organisationen arbetar för dövblindas rätt till full delaktighet och jämlikhet inom alla områden i samhället.