Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

En handikapporganisation som arbetar för att förbättra villkoren för hjärt- eller lungsjuka och deras anhöriga.