Höörs Scoutkår

Verksam oavbrutet sedan 1926. Tillhör Snapphane scoutdistrikt i Sv ScoutFörbundet. Alla grenar inkl avdelning för vuxna. Scoutgården uthyres för i första hand ungdomsverksamhet, ej festlokal.