Föreningen Svenskar i Världen

En intresseorganisation för utlandsboende svenskar med omkring 6000 medlemmar och ungefär 100 ombud över hela världen.