Jobs and Society, Stiftelsen Svenska

Om stiftelsen och Sveriges över 70 nyföretagarcentra som ger gratis och konfidentiell rådgivning och som är finansierade av lokalt näringsliv.