IOGT-NTOs Juniorförening

Vårt främsta mål med verksamheten är att juniorerna tar ställning för drogfrihet och bevarande av demokratin samt arbetar för internationell solidaritet och engagerar sig miljöfrågor.