Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd bland annat till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.