ME-föreningen

Föreningen för Myalgisk Encefalomyelit som arbetar för att personer med ME ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, samt för att biomedicinsk forskning skall accelereras. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör medlemmarna. Vi önskar att fler läkare med kunskap om ME finns tillgängliga på kliniker runt om i Sverige. Mer biomedicinsk forskning efterfrågas.